Dominik Bąk - Zastępca Prezesa Zarządu

Dominik Bąk jest ekonomistą, absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (2002-2007) oraz Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki, na kierunku Informatyka i ekonometria, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (lata 2003-2008). Ukończył także Podyplomowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.) oraz Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012 r.).

Posiadając kierunkowe wykształcenie, zdobywał doświadczenie zawodowe w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie rozpoczął pracę w 2007 r. Przez dziesięć lat był zatrudniony w Departamencie Planowania i Sprawozdawczości, pełniąc od 2013 r. funkcje kierownicze, ostatnio jako zastępca dyrektora departamentu.

Przed objęciem funkcji Zastępcy Prezesa Zarządu odpowiadał przede wszystkim za sporządzanie projektów rocznych planów finansowych, planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności NFOŚiGW i monitorowanie realizacji planów. Był zaangażowany w planowanie, monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie dofinansowania przedsięwzięć środowiskowych – zarówno ze środków krajowych, jak i funduszy zagranicznych. Odpowiadał także za obsługę i rozwój narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu w Narodowym Funduszu.

Obecnie, jako Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nadzoruje pracę Departamentu Analiz Finansowych, Zespołu Nadzoru Kapitałowego, m.in. nad Bankiem Ochrony Środowiska S.A., Departamentu Kontroli Rozliczeń, Departamentu Kontroli Przedsięwzięć, Departamentu Rozwoju Systemów Informatycznych oraz Departamentu Wsparcia.

powrót
do góry