Anna Mańk – Zastępca Prezesa Zarządu

Anna Mańk jest ekonomistą, absolwentką Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie ukończyła podyplomowe studia prawa finansowego i gospodarczego. Zdała także egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskała mianowanie na Urzędnika Służby Cywilnej.

Ma bogate doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania, administracji, inwestycji i finansów oraz przekształceń własnościowych i nadzoru właścicielskiego. W latach 2017-2019 pełniła funkcję Wiceprezesa i Prezesa Zarządu firmy ORLEN Administracja Sp. z o.o. w Płocku, która jest spółką w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN. Wchodziła także w skład Rady Grupy Kapitałowej PKN ORLEN – organu doradczego w sprawach prawnych oraz dotyczących procedur i zasad ładu korporacyjnego.

Od stycznia 2017 r. była Likwidatorem Ministerstwa Skarbu Państwa, powołana na to stanowisko przez Panią Premier Beatę Szydło. Ze specyfiką i uwarunkowaniami resortu zapoznała się gruntownie, pełniąc funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa, a także pracując w MSP na innych stanowiskach: Naczelnika Wydziału, Dyrektora Departamentu, Radcy Ministra. Zajmowała się głównie nadzorem oraz komercjalizacją i prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, przekształceniami własnościowymi, planowaniem budżetowym, prognozowaniem finansowym, kontrolą realizacji wydatków, monitorowaniem działań w zakresie należności, zobowiązań, przychodów i kosztów. Kierowała ponadto zespołami projektowymi i uczestniczyła w komisjach przetargowych. Ma również doświadczenie w negocjowaniu i przygotowywaniu umów, realizacji planów naprawczych, opracowywaniu analiz ekonomiczno-finansowych.

Zasiadała w organach wielu spółek z udziałem Skarbu Państwa, między innymi: Tauron Polska Energia SA w Katowicach (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej), KGHM Polska Miedź SA w Lubinie (Członek Rady Nadzorczej), Krajowa Spółka Cukrowa SA w Toruniu (Przewodnicząca Rady Nadzorczej), PKS w Siedlcach SA (Przewodnicząca Rady Nadzorczej), Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. w Warszawie (Pełnomocnik Wspólnika), Kieleckie Kopalnie Kwarcytu w Wiśniówce SA (Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej).

powrót
do góry