Anna Ewa Król - Zastępca Prezesa Zarządu

Anna Ewa Król jest ekonomistką i technikiem ochrony środowiska, specjalistką w dziedzinie zarządzania, planowania, finansów i zamówień publicznych. Ukończyła studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii w specjalności handel zagraniczny. Ma również przygotowanie w dziedzinie ekologii, będąc absolwentką Technikum Ochrony Środowiska w Wyszkowie, ze specjalnością uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1999 roku jako przedsiębiorca w obszarze pośrednictwa finansowego. Pracując w  prywatnym sektorze consumer finance, zajmowała się całym wachlarzem instrumentów finansowych i współpracowała w tej sferze z czołowymi na polskim rynku bankami oraz instytucjami finansowymi.

Koncentrowała się na dystrybucji i sprzedaży instrumentów finansowych poprzez współpracujące instytucje i przedsiębiorstwa. Odpowiadała za zarządzanie i organizację sprzedaży w segmencie klientów indywidualnych i korporacyjnych, w tym także za budowanie relacji z klientami strategicznymi. 

Dzięki wieloletniej aktywności w biznesie (lata 1999-2015) poznała zasady i uwarunkowania współczesnego rynku, zdobyła szerokie doświadczenie w takich dziedzinach, jak inicjowanie przedsięwzięć, kreowanie rozwiązań, nadzorowanie projektów, zarządzanie zespołem. Posiadła również szerokie kompetencje w rozliczaniu wyników sprzedaży,  motywowaniu i coachingu członków zespołu, realizacji celów budżetowych, monitorowaniu poziomu rezerw i konkurencyjności.

W latach 2016-2018 Anna Ewa Król była Dyrektorem Departamentu Wsparcia Krajowego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie odpowiadała za wdrażanie, koordynację i nadzór nad realizacją programów związanych z udzielaniem pomocy finansowej w formie zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych. Działania te służyły intensyfikacji prac resortu rolnictwa w zakresie udzielenia pomocy gospodarstwom rolnym, które wymagały wsparcia w związku z niekorzystnymi zjawiskami i tendencjami występującymi w sektorze.

Prowadziła w ARiMR wieloaspektowe działania na rzecz usprawnienia i uproszczenia dotychczasowych procesów i zasad, zmierzające do poprawy skuteczności realizowanych zadań. Kompetencje oraz doświadczenie zawodowe i menadżerskie pogłębiała uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach i kongresach.

powrót
do góry