Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej (RN) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wchodzą następujące osoby:

 1. Prof. dr hab. Roman Niżnikowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Prof. dr hab. Janusz Wojdalski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Myczkowski – Członek Rady Nadzorczej
 4. Beata Kalinowska – Członek Rady Nadzorczej
 5. Prof. dr hab. Stanisław Wincenciak  – Członek Rady Nadzorczej
 6. Dr Paweł Mazurkiewicz – Członek Rady  Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii
 7. Michał Baj - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych
 8. Kazimierz Suszyński – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 9. Krzysztof Masiuk - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel organizacji ekologicznych
 10. Olgierd Geblewicz  - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego
 11. Stanisław Bodys - Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Autor: Anna Urzyczyn

powrót
do góry