Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Spis treści:


Nagłówek strony BIP
W górnej części strony biuletynu znajdują się następujące elementy:  

 • Logo BIP

Logo graficzne BIP znajdujące się w lewej górnej części strony zawiera odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl)

 • Logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Logo graficzne NFOŚiGW znajdujące się po prawej stronie logo BIP zawiera odnośnik do strony głównej BIP Funduszu (bip.nfosigw.gov.pl)

 • Menu górne

W górnej części strony po prawej stronie znajduje się nawigacja pomocnicza zawierająca następujące pozycje:

 • strona główna (przejście do strony głównej serwisu Biuletynu Informacji Publicznej)
 • wersja tekstowa (widok strony nie zawierającej grafiki)
 • mapa serwisu (struktura treści strony BIP)
 • kontakt (strona zawiera dane kontaktowe do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz informacje o możliwości składania dokumentów w formie elektronicznej)

Nawigacja
Do korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej wykorzystywane jest menu rozwijalne (hierarchiczne) podzielone na kategorie tematyczne znajdujące się po lewej części strony.
Pozycje w menu prowadzą bezpośrednio do stron zawierających treść dokumentu lub do listy podkategorii.

Pozycje menu:

 • Strona główna BIP – odnośnik do strony głównej BIP
 • O NFOŚiGW - zawiera następujące podkategorie:
  • Rada Nadzorcza
  • Status prawny
  • Statut
  • Zarząd NFOŚiGW
  • Struktura organizacyjna Biura NFOŚiGW – schemat organizacyjny NFOŚiGW oraz dane kontaktowe do poszczególnych komórek organizacyjnych
 • Zasady działalności Funduszu - zawiera ogólne informacje dotyczące działalności Funduszu oraz następujące podkategorie:
  • Strategia działania – dokument zawierający bieżącą strategię działania NFOŚiGW
  • Zasady udzielania pomocy finansowej
  • Lista priorytetowych programów
  • Kryteria wyboru przedsięwzięć i Koszty kwalifikowane
 • Informacja publiczna - zawiera następujące podkategorie:
  • Majątek
  • Sprawozdania z działalności
  • Dostęp do informacji publicznej – treści ustaw o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Informacja o udzielonej pomocy publicznej
 • Środki unijne - zawiera następujące podkategorie:
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  • Instrument finansowy LIFE+
 • Środki norweskie – informacje dotyczące dofinansowania z tzw. środków norweskich
 • System Zielonych Inwestycji – informacje dotyczące środków pochodzących ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji
 • Wolne stanowiska pracy w NFOŚiGW – ogłoszenia o dostępnych stanowiskach pracy w NFOŚiGW
 • Praktyki i staże w NFOŚiGW - informacje dotyczące zasad i procedur odbywania stażu lub praktyk
 • Zamówienia publiczne - lista postępowań zamówień publicznych 
  • Regulamin Udzielania Zamówień przez NFOŚiGW – zawiera regulaminy udzielania zamówień publicznych wraz z załącznikami
  • Rozeznanie rynku – informacje dotyczące rozeznania rynków i zapytań ofertowych
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza – informacje dotyczące składania dokumentów w formie elektronicznej do NFOŚiGW
 • Inne informacje
  • Instrukcja korzystania z BIP
  • Urzędy Centralne – lista ministerstw i urzędów centralnych w Polsce
  • Redakcja - informacja o osobach redagujących BIP

Wyszukiwarka
W górnej części strony znajduje się wyszukiwarka. Po wpisaniu frazy do okienka z tekstem „szukana fraza…” należy wcisnąć przycisk Szukaj. Po przeszukaniu serwisu pojawi się lista wyników wyszukiwania z odnośnikami prowadzącymi do stron zawierających wpisaną frazę. W celu przejrzenia zawartości danego dokumentu należy kliknąć na jego tytuł.
Jeżeli określona fraza nie zostanie znaleziona pojawia się komunikat „Nie znaleziono żadnych wyników”.


Zmiana wielkości tekstu
Każda strona posiada możliwość zmiany rozmiaru czcionki tekstu za pomocą trzech zielonych literek: A A A znajdujących się w prawej górnej części strony. Po wciśnięciu każdej z nich nastąpi zmiana rozmiaru tekstu proporcjonalnie do ich wielkości.


Drukowanie
Każdą stronę biuletynu można wydrukować poprzez przycisk oznaczony ikonką drukarki wraz z tekstem „drukuj” znajdujący się w prawej dolnej części strony.


Odnośniki
Informacje zawarte na stronach BIP mogą zawierać odnośniki (hiperłącza) kierujące do innych stron WWW lub umożliwiające otwarcie dokumentu. Odnośniki w treści strony są oznaczone kolorem zielonym.


Informacja o publikacji dokumentu
W dolnej części stron biuletynu zawarta jest informacja o publikacji dokumentu, która zawiera następujące elementy:
Data opracowania – zawiera datę kiedy został opracowany dokument
Autor – imię i nazwisko autora
Data publikacji – data kiedy informacja została opublikowana na stronie
Osoba udostępniająca na stronie - imię i nazwisko osoby, która udostępniła informację na stronie
Data ostatniej modyfikacji – data ostatniej modyfikacji dokumentu
Osoba modyfikująca – imię i nazwisko osoby, która modyfikowała określoną stronę


 

Autor: Rafał Sobolewski