Informacja o udzielonej pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2016

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015

Dokumenty

pomoc_publiczna_2015.pdf
pomoc_publiczna_2015.pdf - (739,29 KB)

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2014

pomoc_publiczna_2014.pdf
pomoc_publiczna_2014.pdf - (417,08 KB)

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2013

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2012

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2011

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008

Autor: KK


Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia  Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9.8.2008, str. 3, z późn. zm.):

Autor: KK


Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1):

Autor: KK

powrót
do góry