Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

czytaj więcej

Informacja o udzielonej pomocy publicznej

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2020

Autor: IK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2019

Autor: IK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2018

Dokumenty

pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2018_r..pdf
pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2018_r..pdf - (414,28 KB) Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2018

Autor: IK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2017

Dokumenty

pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2017_r.pdf
pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2017_r.pdf - (381,07 KB) Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2017

Autor: IK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2016

Dokumenty

pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2016.pdf
pomoc_publiczna_udzielona_przez_nfosigw_w_2016.pdf - (676,64 KB) Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2016

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015

Dokumenty

pomoc_publiczna_2015.pdf
pomoc_publiczna_2015.pdf - (739,29 KB) Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2015

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2014

pomoc_publiczna_2014.pdf
pomoc_publiczna_2014.pdf - (417,08 KB)

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2013

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2012

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2011

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2010

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2009

Autor: KK

Pomoc publiczna udzielona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2008

Autor: KK


Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia  Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9.8.2008, str. 3, z późn. zm.):

Autor: KK


Informacja o pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.6.2014, str. 1, z późn. zm.):

Autor: IK

Pomoc indywidualna: Port Czystej Energii Sp. z o.o. – „Budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku”

Autor: IK

Pomoc indywidualna: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie – „Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i cieplnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Autor: IK