Strona główna

Adres pocztowy:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02 – 673 Warszawa

NIP: 522-00-18-559
REGON: 142 137 128
Rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego oddział w Warszawie, 28 1130 1062 0000 0109 9520 0001

Godziny urzędowania NFOŚiGW: 7:30 – 15:30

Strona internetowa NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl

Numer telefoniczny centrali:
tel. (22) 45 90 000
fax. (22) 45 90 101
INFORMACJA O DOFINANSOWANIACH (22) 45 90 100, (22) 45 90 370
e-mail NFOŚiGW: fundusz@nfosigw.gov.pl

Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych NFOŚiGW


e-mail:


Logo ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawczainformacje szczegółowe >>

U W A G A:
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej konieczne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Dostarczanie dokumentów elektronicznych do NFOŚiGW:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego na platformie ePUAP – link do usługi Elektroniczna Skrzynka Podawcza NFOŚiGW. Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można także odnaleźć na platformie ePUAP w katalogu usług: według podziału trytorialnego - w dziale "POLSKA" oraz według kategorii - w dziale "Pisma ogólne". W przypadku przekazywania pisma do NFOŚiGW  tą drogą, konieczne jest założenie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.


Instrukcja korzystania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej NFOŚiGW


Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej
Krzysztof Kuczek
tel. (22) 45 90 171
e-mail: krzysztof.kuczek@nfosigw.gov.pl

Autor: Rafał Sobolewski

powrót
do góry